Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Pri výkone povolania ľahko dôjde k neúmyselnému poškodeniu majetku zamestnávateľa či škodám v dôsledku chybne vykonanej práce. S vhodne zvoleným poistením zodpovednosti sa môžete vyvarovať veľkej finančnej straty. Vďaka nášmu online porovnaniu sa rýchlo zorientujete vo všetkých ponukách na trhu a poistenie si môžete uzatvoriť pohodlne len pár kliknutiami na našej stránke. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme na jednom mieste ponúknuť všetky poisťovne na trhu.

Podľa čoho si správne vybrať? Naša online kalkulačka poistenia zodpovednosti zamestnanca z výkonu povolania vám pripomenie, čo treba brať do úvahy.

Škoda na aute zamestnávateľa

Ak jazdíte na služobnom vozidle, toto krytie je pre vás najdôležitejšie. Pravdepodobnosť vzniku škody zamestnávateľovi je najvyššia práve pri šoférovaní.

Pripoistenia

Škody, ktoré sú bežne vylúčené, si môžete pripoistiť. Poisťovňa tak môže za vás preplatiť škody napríklad na prepravovaných veciach alebo v dôsledku chybne vykonanej práce alebo služby.

Územná platnosť poistenia

Je potrebné zvážiť, kde všade môžete zamestnávateľovi spôsobiť škodu. Štandardne je poistenie platné na území Slovenska, ale je možné rozšíriť ho aj na celú Európu prípadne svet.

Typ pracovnej zmluvy

Poistná suma, čiže výška škody, ktorú za vás poisťovňa maximálne uhradí, závisí aj od typu pracovného pomeru. Ak ste napríklad bežným zamestnancom, zamestnávateľ má právo vymáhať od vás náhrady škody do výšky štvornásobku hrubého mesačného príjmu.

Prípady z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi:

 • Zamestnanec cestovnej kancelárie opomenul kúpiť rodine zákazníka letenky na zájazd, ktorý si v cestovnej agentúre zakúpili niekoľko mesiacov vopred. Našťastie v lietadle bolo ešte miesto, no za letenky na poslednú chvíľu si cestovná kancelária musela poriadne priplatiť. Náklady, ktoré vznikli majiteľovi cestovky pochybením jeho zamestnanca, sme preplatili z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.
 • Zaznamenali sme prípad, keď si zamestnanec pri vystupovaní z vysokozdvižného vozíka nevšimol profil regálu a rozbil tak sklo na dverách vozíka.
 • S vysokozdvižným vozíkom súvisí aj prípad, keď zamestnanec pri vykladaní paliet nedostatočne zasunul vidlicu pod paletu, ktorá sa následne prevážila a spadla na vedľa stojace palety s tvárnicami, ktoré sa týmto poškodili.

Cestovné poistenie a jeho výhody

Komplexné cestovné poistenie je názov produktu, vďaka ktorému pri poistení získate špeciálne podmienky poistenia. Toto poistenie je možné zjednať len u vašej cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie.

Ako to funguje?

Cestovné kancelária alebo cestovné agentúry majú uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní cestovného poistenia s renomovanými slovenskými poisťovňami.

Tento typ poistenia sa ponúka zákazníkom už pri objednávaní zájazdu.

Poistenie stornovacích poplatkov

Vďaka tomu, že si zaplatíte za komplexné cestovné poistenie, získavate okrem klasického poistenia v zahraničí aj poistenie stornovacích poplatkov. Toto poistenie je pre vás veľmi dôležité. Prečo?

Poistenie stornovacích poplatkov znamená, že ak potrebujete stornovať respektíve zrušiť váš zájazd zo zdravotných dôvodov, máte právo na to, aby vám poisťovňa preplatila storno poplatky, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby.

Storno poplatky sa pohybujú vo výške od 25 – 100 % vášho zájazdu. Tieto storno poplatky si môžete nárokovať v poisťovni, cez ktorú máte uzavreté toto poistenie.

Toto poistenie považujeme za veľmi dôležité a preto ho zmieňujeme hneď na začiatku. Okrem tohto poistenia však komplexné cestovanie poistenie obsahuje ďalšie typy.

Čo všetko zahrňuje komplexné cestovné poistenie

Súčasťou uvedeného balíčka je takisto:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie úrazu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie stornovacích poplatkov
 • poistenie nevyužitej cesty
 • poistenie doplnkových asistenčných služieb
 • poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
 • poistenie liečebných nákladov spojených s ochorením COVID-19
 • poistenie storno poplatkov spojených s ochorením COVID-19

Klasické cestovné poistenie vs. komplexné cestovné poistenie

Veľa našich zákazníkov má cestovné poistenie na svojej kreditnej karte alebo od svojej banky. Často sa takisto stretávame s tým, že naši zákaznici už majú celoročné cestovné poistenie a majú teda pocit, že sú dostatočne zabezpečení proti poistným udalostiam.

Vždy však doporučujeme, aby ste si overili, čo všetko vaše poistenie zahŕňa.

Vaše poistenie totiž nemusí pokrývať úplne všetky poistné udalosti. V klasickom cestovnom poistení najčastejšie chýba práve spomínane poistenie stornovacích nákladov prípadne poistenie proti meškaniu letu.

Asistenčná služba pri komplexnom cestovnom poistení

Ďalšia výhoda komplexného cestovného poistenia je 24 hodinová asistenčná služba s ktorou sa viete spojiť v slovenskom aj českom jazyku. K dispozícii sú vám takisto pracovníci cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie.

Cena komplexného cestovného poistenia

Cena za komplexného cestovného poistenia je približne 40 € na 8 dní na osobu. Táto čiastka je skutočne nízka, v porovnaní s tým, ak budete musieť stornovať zájazd zo zdravotných dôvodov a prísť o oveľa viac peňazí. Vypočítajte si cenu cestovného poistenia na našej stránke www.najpoistenie.sk , alebo priamo na našej stránke www.morphium.sk

Poistenie podnikateľov

Vyhnite sa chybám, ktoré vás môžu vyjsť draho.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 220 000 živnostníkov. Keďže táto skupina podnikateľov pri svojom podnikaní ručí celým svojím majetkom, patrí medzi najohrozenejšiu skupinu. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktorý podnikateľ potrebuje svoje podnikanie poistiť, odpoveď by bola jednoznačná. Každý.

Poistenie podnikateľov by malo byť samozrejmosťou pre každého, kto podniká, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Napriek tomu, že väčšina podnikateľov si dôležitosť poistenia uvedomuje, pri nastavení poistnej zmluvy sa dopúšťa mnohých chýb, ktoré v prípade poistnej udalosti môžu jeho podnikanie výrazne ohroziť.

Najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť:

Poistiť si len majetok nestačí

Zásadnou chybou je, že podnikateľ si poistí len svoj majetok a nezváži potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu. Ak však on alebo jeho zamestnanec nedopatrením spôsobí škodu či už zamestnávateľovi, zmluvnému partnerovi, alebo klientovi, náklady na takúto škodu sa môžu vyšplhať veľmi vysoko. Získať náhradu škody je možné od zamestnanca v zmysle Zákonníka práce len do 4-násobku jeho priemerného zárobku. Ak je spôsobená škoda vyššia alebo nie je krytá zo zodpovednosti zamestnanca, práve poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody. Poisťovňa v takýchto prípadoch zabezpečí celé preverenie škody, jej právne preskúmanie a vyčíslenie, a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem nečakaných finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného. Pri poistení majetku je zas dôležité uvedomiť si, že poisťovňa nepoisťuje majetok ako taký, ale určité riziká ku ktorým môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Medzi tie najčastejšie patrí požiar, víchrica, krupobitie a iné živelné pohromy či krádež alebo vandalizmus.

Cena vs. poistné krytie

Mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia podnikateľov cenu a snaží sa v rámci optimalizácie nákladov túto cenu čo najviac znížiť.Snaha o zníženie ceny poistného sa však odrazí na rozsahu poistného krytia zo strany poisťovne. Pri dojednávaní poistenia, v súvislosti so stlačením ceny za poistenie, sa tiež  stretávame s tendenciou uvádzať nižšie ceny majetku. Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie. Tento fakt pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad nečakaných škôd. Ak teda podnikateľ dojednáva poistenie, je nutné si okrem ceny všímať aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré pre svoje vlastné podnikanie považuje za ohrozujúce.

Poistenie je síce určitou nákladovou položkou, no suma, ktorú podnikateľ zaplatí za poistenie je rádovo nižšia ako suma za škodu, ktorú môže spôsobiť. Ak poistenie podnikateľov ešte nemáte alebo uvažujete nad jeho zmenou, radi vám s tým pomôžeme. Rýchle porovnanie si viete urobiť aj na najpoistenie.sk  ,alebo na našej stránke www.morphium.sk

Ako sa vyhnúť chybám pri poistení domu alebo bytu.

Pýtate sa, ako si správne poistiť svoj dom alebo byt? 🤔Vysvetlím vám na čo všetko by ste mali myslieť, aby ste mali nehnuteľnosti poistené komplexne a v prípadoch náhodných udalostí vám bude vyplatené očakávané odškodné.

Pri kúpe domu či bytu sa budete zaoberať aj otázkou jeho poistenia. Mnohí si myslia, že poistením nehnuteľnosti majú poistené všetko. Nie je to úplne tak. Ku komplexnému poisteniu je potrebné ešte poistenie domácnosti. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel:

1. Poistenie nehnuteľnosti: 

Poistením nehnuteľnosti sa rozumie poistenie nehnuteľnosti rodinného domu, bytu, vedľajších stavieb alebo chát vo vlastníctve fyzických osôb.

V rámci poistenia nehnuteľnosti sú kryté všetky stavebné súčasti – teda základy, obvodové múry, strecha, obklady, podlahy, okná, dvere, inštalácie, vodomery, plynomery, elektromery, oplotenie a podobne.

2. Poistenie domácnosti, resp. poistenie zariadenia domácnosti: 

Poistením domácnosti sa poisťuje zariadenie nachádzajúce sa v domoch, bytoch, chatách, vedľajších budovách či v pivniciach. Inak povedané, ide o hnuteľné veci ako sú nábytok, spotrebiče, interiérové doplnky a podobne. 

Prečo je komplexné poistenie dôležité?

Uveďme si príklad: 

Mám len poistenie nehnuteľnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, napríklad zničené podlahy. Nepreplatí však škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče. 

Mám poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti ako aj nábytku, interiérových doplnkov či domácich spotrebičov.

Ak máte poistenie bytu (alebo domu) aj domácnosti, máte maximálnu ochranu svojho príbytku, teda aj nehnuteľnosti ako takej a aj zariadenia v interiéri. V prípadoch nečakanej udalosti a vzniknutých škôd na domoch či bytoch budete odškodnení bez zaťažovania rodinného rozpočtu.

Pozor na podpoistenie vášho bytu, alebo domu.

Nehnuteľnosti rokmi naberajú na cene, a preto je dôležité pravidelné prehodnocovanie súm, na ktoré ich máte poistené. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, kedy je poistné podstatne nižšie než poistná hodnota. V prípadoch škodových/poistných udalostí by to znamenalo, že vám bude vyplatené odškodné v sume, ktorá je nižšia ako aktuálna hodnota nehnuteľností či zariadení domácností. To je pre vás nevýhodné a museli by ste opravu zaplatiť z vlastného vrecka.

Preto je dôležitá tzv. indexácia poistenia, čo znamená zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Indexácia samozrejme nie je zadarmo a s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj cena poistenia. Je to však podstatnou súčasťou poistného vzťahu. Zvýšením platby sa zvýši poistné krytie, ktoré vám pomôže zachovať reálnu hodnotu odškodného v prípade vzniku škodovej udalosti.

Príklad nesprávne nastavenej ceny bytu v poistení.

V roku 2011 si mladá rodina kúpila byt v Pezinku za 140 000 EUR – na túto hodnotu si ho rodina nechala poistiť. Keby byt kupovali dnes, jeho hodnota by predstavovala sumu 180 000 EUR. Od kolaudácie až dodnes však svoje poistenie bytu nanovo neprehodnocovali. V čase, keď nikto nebol doma nastal elektrický skrat a byt bol za chvíľu v plameňoch. Hasičom sa plamene podarilo uhasiť, no následná previerka statika dospela k záveru, že byt bude nutné zbúrať. Došlo k totálnej škode a na rade je poistné plnenie. 

Poistná suma140 000 €
Poistná hodnota
– nová cena
180 000 €
Výška škody180 000 €
Poistné plnenie140 000 €

Po prepočítaní nákladov na kúpu nového bytu v pôvodných parametroch rodina pokryje z poistného plnenia len časť z celkových nákladov na kúpu nového bytu, keďže cena stavebných materiálov a služieb sa rokmi zvýšila.

Podpoisteniu sa vyhnete vďaka indexácii a správne zadaným metrom štvorcovým nehnuteľnosti. Stačí, ak v rámci zmluvy súhlasíte s indexáciou.

Aké riziká sú najčastejšie zahrnuté v poisteniach nehnuteľností a domácností ?

Pri dojednávaní poistenia sa informujte aj o rizikách, ktoré sú v poistení zahrnuté. Zvyčajne sú to požiar, povodeň, záplava, víchrica, voda z vodovodných zariadení, krádež, lom skla, zodpovednosť a iné riziká.

Sú možné dopoistenia krytí, z ktorých vznikajú najčastejšie škody ako prepätia, skraty v elektromotoroch, spodné vody, atmosférické zrážky, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, vandalizmus a iné, prostredníctvom balíkov pripoistení.

V poisteniach domácností môže byť okrem hnuteľných vecí aj poistenie zodpovednosti príslušníkov domácností a zodpovednosti z držby psa s územnou platnosťou v Európe. V skratke to znamená, že ak napríklad vaše deti spôsobia škodu susedom alebo v obchode, tak škoda môže byť uhradená z poistenia. Vzhľadom na aktuálne hrozby tiež odporúčame poistiť si aj kybernetické riziká, ktoré ochránia členov domácnosti v prípade útokov v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena či rizika nákupu cez internet a získate aj non-stop IT a právnu asistenciu. 

Leto praje úrazom. Poistite svoje dieťa a zbavíte sa nechcených problémov. | Finportal

Rizikové životné poistenie
Rizikové poistenie detí.

Podľa štatistík až polovica detí nemá žiadne rizikové poistenie, aj napriek faktu, že pribúda počet pacientov s kritickými ochoreniami, a to nie len u dospelých, ale aj u detí. Čo by ste o rizikovom životnom poistení mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu.

Každý rodič už aspoň raz zažil situáciu, kedy z diaľky počul detský plač a vedel, že je to jeho dieťa. V tom momente už len treba dúfať, že sa nestalo nič vážne a že dieťa vyviazne len s odreninou či modrinou.

Čo by ste o rizikovom životnom poistení detí mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu?

Podmienky uzavretia zmluvy

Rizikové životné poistenie je možné založiť dieťaťu od jeho narodenia, štandardne od 6 týždňov. Ak má rodič viac ako jedno dieťa, na jednu zmluvu je možné poistiť aj viac osôb. To v konečnom dôsledku prináša výhody vo forme zľavy z poistného. Celková cena rizikového životného poistenia pre deti závisí od viacerých faktorov, akými sú počet osôb na jednej zmluve a od krytia, ktoré je samozrejme voliteľné.

Čo by ste o rizikovom životnom poistení detí mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu?

Podmienky uzavretia zmluvy rizikového poistenia.

Rizikové životné poistenie je možné založiť dieťaťu od jeho narodenia, štandardne od 6 týždňov. Ak má rodič viac ako jedno dieťa, na jednu zmluvu je možné poistiť aj viac osôb. To v konečnom dôsledku prináša výhody vo forme zľavy z poistného. Celková cena rizikového životného poistenia pre deti závisí od viacerých faktorov, akými sú počet osôb na jednej zmluve a od krytia, ktoré je samozrejme voliteľné.

Poistné krytie na zmluve rizikového životného poistenia

Čo všetko by rizikové životné poistenie malo kryť? Odporúčame myslieť najmä na krytie trvalých následkov úrazu, závažných ochorení, dennej dávky za liečenie úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, prípadne ošetrovné. Je dôležité upozorniť, že v prípade opakujúcich sa poistných udalostí v krátkom čase, napríklad opätovná zlomenina a podobne, môže poisťovňa pristúpiť k úprave zmluvy, napríklad formou odpoistenia rizika. Na zmluve je možné tiež poistiť riziko aj pre prípad ušlého príjmu. Ak dieťa ochorie alebo utrpí úraz a rodič s ním musí zostať na OČR dlhšie ako 11 dní. Tento druh poistenia sa však na trhu vyskytuje sporadicky.

Source: Leto praje úrazom. Chráňte svoje dieťa a poistite ho. | Finportal

Ste cudzinec a zostávate na Slovensku dlhšie? Nezabudnite sa poistiť.

 

Source: Ste cudzinec a zostávate na Slovensku dlhšie? Nezabudnite sa poistiť. | Finportal

Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 70 tisíc cudzincov. Najpočetnejšou skupinou pracujúcich sú ľudia pochádzajúci z Ukrajiny. Pokiaľ takýto pracovníci na Slovensku nesplnia zákonom stanovené podmienky, ktoré im umožňujú využívať zdravotnú starostlivosť v rámci verejného zdravotného poistenia, musia siahnuť po niektorej z ponúk komerčných poisťovní. O tom, aké podmienky musia cudzinci na Slovensku splniť sme sa rozprávali s odborníčkou na zdravotné poistenie cudzincov, Janou Válkovou z FinLOG. 

Na začiatok si upresnime, aké sú základné rozdiely medzi verejným a komerčným zdravotným poistením pre cudzincov?

JV: „Verejné zdravotné poistenie je určené pre občanov Slovenska, cudzincov s trvalým pobytom, cudzincov s prechodným pobytom, ak tu sú zamestnaní, alebo podnikajú, za presne vymedzených podmienok, (na základe pracovnej zmluvy a v prípade, ak jeho plat dosahuje výšku minimálnej mzdy) a maloleté deti, ak majú udelený prechodný pobyt a ešte pre študentov so štipendiom Ministerstva školstva SR. Oproti tomu, komerčné poistenie pre cudzincov je určené pre všetkých ostatných, ktorí nemajú nárok byť účastní na verejnom systéme zdravotného poistenia. Práve určenie vhodnej formy poistenia je jedna z najdôležitejších otázok, vyžadujúca si skúseného odborníka, ktorý dokáže správne určiť to, čo je pre klienta najvhodnejšie.” 

 Je poistenie pre cudzincov povinné?

JV: „Áno, pre veľkú časť klientov je takéto poistenie povinné v zmysle § 32 ods. 9 Zákona č. 404/2011 Z.z. o Pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Nami poskytované poistenie spĺňa požadované podmienky  na to, aby k nemu mohlo byť vydané potvrdenie alebo zmluva pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR. Toto potvrdenie je potrebné pre proces konania o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, respektíve pre príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, pri podávaní žiadosti o udelenie vstupných víz ako doklad o zabezpečení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky.”

Čo všetko zdravotné poistenie cudzincov zahŕňa?

JV: „V rámci zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená zdravotná starostlivosť v podobnom rozsahu, ako poskytuje verejná zdravotná poisťovňa s výnimkou toho, čo je vylúčené, podľa toho, aký balík krytia si poistenec sám vyberie a to až do výšky 60.000,- €. Štandardne je krytie iba za zmenu zdravotného stavu, ktoré vznikla po uzatvorení zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Pri ošetrení u zubára platí pravidlo, že je krytá iba neodkladná zdravotná starostlivosť.

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami v podmienkach poskytovania tohto druhu poistenia? 

 JV: „Na slovenskom trhu poskytujú zdravotné poistenie pre cudzincov dve komerčné poisťovne: Uniona a Axa . Všetky majú rovnakú cieľovú skupinu, rovnakú územnú platnosť, veľmi podobný rozsah krytia a poistnú sumu – 60.000,- , veľmi podobnú výšku poistného za neodkladnú zdravotnú starostlivosť a veľmi podobný spôsob uzatvorenia zmluvy.”

Je medzi nimi nejaká výraznejšia odlišnosť

JV: „Poisťovňa Union sa odlišuje tým, že so súhlasom poisťovne je možné kryť poistencovi aj náklady v prípade zmeny zdravotného stavu v súvislosti s diagnózami, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Tak isto má v rámci Slovenska zazmluvnený pomerne veľký počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vyše 400 ambulantných lekárov, polikliniky a nemocnice.To v praxi znamená, že v prípade súhlasu zo strany lekára je možná priama platba z poisťovne lekárovi a teda klient nemusí dodatočne žiadať o refundáciu platby.”

Čo všetko je potrebné mať predtým, ako uzavriem poistenie k dispozícii a v poriadku? 

JV: „Na uzatvorenie zmluvy je nutný doklad poistenej osoby a to je povolenie k pobytu. Ak jej ešte nebolo vydané, postačí aj cestovný pas. V prípade, že zmluvu uzatvára a platí iná fyzická alebo právnická osoba, tak aj jej doklady, občiansky preukaz, povolenie na pobyt, výpis z obchodného registra a doklad štatutára. Navyše pri vyššom balíku je potrebné vyplniť aj dotazník, ktorý nám poskytuje obraz o zdravotnom stave žiadateľa o poistenie.” 

Existujú aj nejaké výnimky?

JV: „Je tu istá časť klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú viazaní žiadnym zákonom, či nariadením a napriek tomu si toto poisteni uzatvárajú. Sú to napr. diplomati, vyslaní pracovníci, občania EU. Keďže sa na našom území zdržiavajú dlhodobo, považujú za potrebné mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v rozsahu väčšom, než je iba cestovné  poistenie.”

Finportal ako prvý na trhu spustili pre svojich partnerov v rámci Najpoistenie.sk online porovnanie zdravotného poistenia cudzincov, kde je možné vypočítat a uzatvoriť tento druh poistenia online priamo s platbou a potvrdením pre cuzdineckú políciu.

 Zahraniční zamestnanci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorá sa môže ocitnúť na Slovensku bez poistenia. Aj preto odborníci apelujú na dôležitosť uzatvorenia zdravotného poistenia pre cudzincov. Vždy je lepšie poistiť sa vopred, ako dúfať, že poistenie nikdy nebudete potrebovať.

Autor:  Ing. Jana Válková, FinLog

Prihláste sa k odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a získajte najnovšie správy a aktualizácie z našej stránky.

Prihláste sa k odberu noviniek

Úspešne ste sa prihlásili k odberu noviniek.