Pýtate sa, ako si správne poistiť svoj dom alebo byt? 🤔Vysvetlím vám na čo všetko by ste mali myslieť, aby ste mali nehnuteľnosti poistené komplexne a v prípadoch náhodných udalostí vám bude vyplatené očakávané odškodné.

Pri kúpe domu či bytu sa budete zaoberať aj otázkou jeho poistenia. Mnohí si myslia, že poistením nehnuteľnosti majú poistené všetko. Nie je to úplne tak. Ku komplexnému poisteniu je potrebné ešte poistenie domácnosti. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel:

1. Poistenie nehnuteľnosti: 

Poistením nehnuteľnosti sa rozumie poistenie nehnuteľnosti rodinného domu, bytu, vedľajších stavieb alebo chát vo vlastníctve fyzických osôb.

V rámci poistenia nehnuteľnosti sú kryté všetky stavebné súčasti – teda základy, obvodové múry, strecha, obklady, podlahy, okná, dvere, inštalácie, vodomery, plynomery, elektromery, oplotenie a podobne.

2. Poistenie domácnosti, resp. poistenie zariadenia domácnosti: 

Poistením domácnosti sa poisťuje zariadenie nachádzajúce sa v domoch, bytoch, chatách, vedľajších budovách či v pivniciach. Inak povedané, ide o hnuteľné veci ako sú nábytok, spotrebiče, interiérové doplnky a podobne. 

Prečo je komplexné poistenie dôležité?

Uveďme si príklad: 

Mám len poistenie nehnuteľnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, napríklad zničené podlahy. Nepreplatí však škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče. 

Mám poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti ako aj nábytku, interiérových doplnkov či domácich spotrebičov.

Ak máte poistenie bytu (alebo domu) aj domácnosti, máte maximálnu ochranu svojho príbytku, teda aj nehnuteľnosti ako takej a aj zariadenia v interiéri. V prípadoch nečakanej udalosti a vzniknutých škôd na domoch či bytoch budete odškodnení bez zaťažovania rodinného rozpočtu.

Pozor na podpoistenie vášho bytu, alebo domu.

Nehnuteľnosti rokmi naberajú na cene, a preto je dôležité pravidelné prehodnocovanie súm, na ktoré ich máte poistené. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, kedy je poistné podstatne nižšie než poistná hodnota. V prípadoch škodových/poistných udalostí by to znamenalo, že vám bude vyplatené odškodné v sume, ktorá je nižšia ako aktuálna hodnota nehnuteľností či zariadení domácností. To je pre vás nevýhodné a museli by ste opravu zaplatiť z vlastného vrecka.

Preto je dôležitá tzv. indexácia poistenia, čo znamená zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Indexácia samozrejme nie je zadarmo a s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj cena poistenia. Je to však podstatnou súčasťou poistného vzťahu. Zvýšením platby sa zvýši poistné krytie, ktoré vám pomôže zachovať reálnu hodnotu odškodného v prípade vzniku škodovej udalosti.

Príklad nesprávne nastavenej ceny bytu v poistení.

V roku 2011 si mladá rodina kúpila byt v Pezinku za 140 000 EUR – na túto hodnotu si ho rodina nechala poistiť. Keby byt kupovali dnes, jeho hodnota by predstavovala sumu 180 000 EUR. Od kolaudácie až dodnes však svoje poistenie bytu nanovo neprehodnocovali. V čase, keď nikto nebol doma nastal elektrický skrat a byt bol za chvíľu v plameňoch. Hasičom sa plamene podarilo uhasiť, no následná previerka statika dospela k záveru, že byt bude nutné zbúrať. Došlo k totálnej škode a na rade je poistné plnenie. 

Poistná suma140 000 €
Poistná hodnota
– nová cena
180 000 €
Výška škody180 000 €
Poistné plnenie140 000 €

Po prepočítaní nákladov na kúpu nového bytu v pôvodných parametroch rodina pokryje z poistného plnenia len časť z celkových nákladov na kúpu nového bytu, keďže cena stavebných materiálov a služieb sa rokmi zvýšila.

Podpoisteniu sa vyhnete vďaka indexácii a správne zadaným metrom štvorcovým nehnuteľnosti. Stačí, ak v rámci zmluvy súhlasíte s indexáciou.

Aké riziká sú najčastejšie zahrnuté v poisteniach nehnuteľností a domácností ?

Pri dojednávaní poistenia sa informujte aj o rizikách, ktoré sú v poistení zahrnuté. Zvyčajne sú to požiar, povodeň, záplava, víchrica, voda z vodovodných zariadení, krádež, lom skla, zodpovednosť a iné riziká.

Sú možné dopoistenia krytí, z ktorých vznikajú najčastejšie škody ako prepätia, skraty v elektromotoroch, spodné vody, atmosférické zrážky, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, vandalizmus a iné, prostredníctvom balíkov pripoistení.

V poisteniach domácností môže byť okrem hnuteľných vecí aj poistenie zodpovednosti príslušníkov domácností a zodpovednosti z držby psa s územnou platnosťou v Európe. V skratke to znamená, že ak napríklad vaše deti spôsobia škodu susedom alebo v obchode, tak škoda môže byť uhradená z poistenia. Vzhľadom na aktuálne hrozby tiež odporúčame poistiť si aj kybernetické riziká, ktoré ochránia členov domácnosti v prípade útokov v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena či rizika nákupu cez internet a získate aj non-stop IT a právnu asistenciu. 

Prihláste sa k odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a získajte najnovšie správy a aktualizácie z našej stránky.

Prihláste sa k odberu noviniek

Úspešne ste sa prihlásili k odberu noviniek.