Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Pri výkone povolania ľahko dôjde k neúmyselnému poškodeniu majetku zamestnávateľa či škodám v dôsledku chybne vykonanej práce. S vhodne zvoleným poistením zodpovednosti sa môžete vyvarovať veľkej finančnej straty. Vďaka nášmu online porovnaniu sa rýchlo zorientujete vo všetkých ponukách na trhu a poistenie si môžete uzatvoriť pohodlne len pár kliknutiami na našej stránke. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme na jednom mieste ponúknuť všetky poisťovne na trhu.

Podľa čoho si správne vybrať? Naša online kalkulačka poistenia zodpovednosti zamestnanca z výkonu povolania vám pripomenie, čo treba brať do úvahy.

Škoda na aute zamestnávateľa

Ak jazdíte na služobnom vozidle, toto krytie je pre vás najdôležitejšie. Pravdepodobnosť vzniku škody zamestnávateľovi je najvyššia práve pri šoférovaní.

Pripoistenia

Škody, ktoré sú bežne vylúčené, si môžete pripoistiť. Poisťovňa tak môže za vás preplatiť škody napríklad na prepravovaných veciach alebo v dôsledku chybne vykonanej práce alebo služby.

Územná platnosť poistenia

Je potrebné zvážiť, kde všade môžete zamestnávateľovi spôsobiť škodu. Štandardne je poistenie platné na území Slovenska, ale je možné rozšíriť ho aj na celú Európu prípadne svet.

Typ pracovnej zmluvy

Poistná suma, čiže výška škody, ktorú za vás poisťovňa maximálne uhradí, závisí aj od typu pracovného pomeru. Ak ste napríklad bežným zamestnancom, zamestnávateľ má právo vymáhať od vás náhrady škody do výšky štvornásobku hrubého mesačného príjmu.

Prípady z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi:

 • Zamestnanec cestovnej kancelárie opomenul kúpiť rodine zákazníka letenky na zájazd, ktorý si v cestovnej agentúre zakúpili niekoľko mesiacov vopred. Našťastie v lietadle bolo ešte miesto, no za letenky na poslednú chvíľu si cestovná kancelária musela poriadne priplatiť. Náklady, ktoré vznikli majiteľovi cestovky pochybením jeho zamestnanca, sme preplatili z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.
 • Zaznamenali sme prípad, keď si zamestnanec pri vystupovaní z vysokozdvižného vozíka nevšimol profil regálu a rozbil tak sklo na dverách vozíka.
 • S vysokozdvižným vozíkom súvisí aj prípad, keď zamestnanec pri vykladaní paliet nedostatočne zasunul vidlicu pod paletu, ktorá sa následne prevážila a spadla na vedľa stojace palety s tvárnicami, ktoré sa týmto poškodili.

Cestovné poistenie a jeho výhody

Komplexné cestovné poistenie je názov produktu, vďaka ktorému pri poistení získate špeciálne podmienky poistenia. Toto poistenie je možné zjednať len u vašej cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie.

Ako to funguje?

Cestovné kancelária alebo cestovné agentúry majú uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní cestovného poistenia s renomovanými slovenskými poisťovňami.

Tento typ poistenia sa ponúka zákazníkom už pri objednávaní zájazdu.

Poistenie stornovacích poplatkov

Vďaka tomu, že si zaplatíte za komplexné cestovné poistenie, získavate okrem klasického poistenia v zahraničí aj poistenie stornovacích poplatkov. Toto poistenie je pre vás veľmi dôležité. Prečo?

Poistenie stornovacích poplatkov znamená, že ak potrebujete stornovať respektíve zrušiť váš zájazd zo zdravotných dôvodov, máte právo na to, aby vám poisťovňa preplatila storno poplatky, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby.

Storno poplatky sa pohybujú vo výške od 25 – 100 % vášho zájazdu. Tieto storno poplatky si môžete nárokovať v poisťovni, cez ktorú máte uzavreté toto poistenie.

Toto poistenie považujeme za veľmi dôležité a preto ho zmieňujeme hneď na začiatku. Okrem tohto poistenia však komplexné cestovanie poistenie obsahuje ďalšie typy.

Čo všetko zahrňuje komplexné cestovné poistenie

Súčasťou uvedeného balíčka je takisto:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie úrazu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie stornovacích poplatkov
 • poistenie nevyužitej cesty
 • poistenie doplnkových asistenčných služieb
 • poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
 • poistenie liečebných nákladov spojených s ochorením COVID-19
 • poistenie storno poplatkov spojených s ochorením COVID-19

Klasické cestovné poistenie vs. komplexné cestovné poistenie

Veľa našich zákazníkov má cestovné poistenie na svojej kreditnej karte alebo od svojej banky. Často sa takisto stretávame s tým, že naši zákaznici už majú celoročné cestovné poistenie a majú teda pocit, že sú dostatočne zabezpečení proti poistným udalostiam.

Vždy však doporučujeme, aby ste si overili, čo všetko vaše poistenie zahŕňa.

Vaše poistenie totiž nemusí pokrývať úplne všetky poistné udalosti. V klasickom cestovnom poistení najčastejšie chýba práve spomínane poistenie stornovacích nákladov prípadne poistenie proti meškaniu letu.

Asistenčná služba pri komplexnom cestovnom poistení

Ďalšia výhoda komplexného cestovného poistenia je 24 hodinová asistenčná služba s ktorou sa viete spojiť v slovenskom aj českom jazyku. K dispozícii sú vám takisto pracovníci cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie.

Cena komplexného cestovného poistenia

Cena za komplexného cestovného poistenia je približne 40 € na 8 dní na osobu. Táto čiastka je skutočne nízka, v porovnaní s tým, ak budete musieť stornovať zájazd zo zdravotných dôvodov a prísť o oveľa viac peňazí. Vypočítajte si cenu cestovného poistenia na našej stránke www.najpoistenie.sk , alebo priamo na našej stránke www.morphium.sk

Poistenie podnikateľov

Vyhnite sa chybám, ktoré vás môžu vyjsť draho.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 220 000 živnostníkov. Keďže táto skupina podnikateľov pri svojom podnikaní ručí celým svojím majetkom, patrí medzi najohrozenejšiu skupinu. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktorý podnikateľ potrebuje svoje podnikanie poistiť, odpoveď by bola jednoznačná. Každý.

Poistenie podnikateľov by malo byť samozrejmosťou pre každého, kto podniká, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Napriek tomu, že väčšina podnikateľov si dôležitosť poistenia uvedomuje, pri nastavení poistnej zmluvy sa dopúšťa mnohých chýb, ktoré v prípade poistnej udalosti môžu jeho podnikanie výrazne ohroziť.

Najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť:

Poistiť si len majetok nestačí

Zásadnou chybou je, že podnikateľ si poistí len svoj majetok a nezváži potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu. Ak však on alebo jeho zamestnanec nedopatrením spôsobí škodu či už zamestnávateľovi, zmluvnému partnerovi, alebo klientovi, náklady na takúto škodu sa môžu vyšplhať veľmi vysoko. Získať náhradu škody je možné od zamestnanca v zmysle Zákonníka práce len do 4-násobku jeho priemerného zárobku. Ak je spôsobená škoda vyššia alebo nie je krytá zo zodpovednosti zamestnanca, práve poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody. Poisťovňa v takýchto prípadoch zabezpečí celé preverenie škody, jej právne preskúmanie a vyčíslenie, a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem nečakaných finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného. Pri poistení majetku je zas dôležité uvedomiť si, že poisťovňa nepoisťuje majetok ako taký, ale určité riziká ku ktorým môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Medzi tie najčastejšie patrí požiar, víchrica, krupobitie a iné živelné pohromy či krádež alebo vandalizmus.

Cena vs. poistné krytie

Mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia podnikateľov cenu a snaží sa v rámci optimalizácie nákladov túto cenu čo najviac znížiť.Snaha o zníženie ceny poistného sa však odrazí na rozsahu poistného krytia zo strany poisťovne. Pri dojednávaní poistenia, v súvislosti so stlačením ceny za poistenie, sa tiež  stretávame s tendenciou uvádzať nižšie ceny majetku. Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie. Tento fakt pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad nečakaných škôd. Ak teda podnikateľ dojednáva poistenie, je nutné si okrem ceny všímať aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré pre svoje vlastné podnikanie považuje za ohrozujúce.

Poistenie je síce určitou nákladovou položkou, no suma, ktorú podnikateľ zaplatí za poistenie je rádovo nižšia ako suma za škodu, ktorú môže spôsobiť. Ak poistenie podnikateľov ešte nemáte alebo uvažujete nad jeho zmenou, radi vám s tým pomôžeme. Rýchle porovnanie si viete urobiť aj na najpoistenie.sk  ,alebo na našej stránke www.morphium.sk

Ako sa vyhnúť chybám pri poistení domu alebo bytu.

Pýtate sa, ako si správne poistiť svoj dom alebo byt? 🤔Vysvetlím vám na čo všetko by ste mali myslieť, aby ste mali nehnuteľnosti poistené komplexne a v prípadoch náhodných udalostí vám bude vyplatené očakávané odškodné.

Pri kúpe domu či bytu sa budete zaoberať aj otázkou jeho poistenia. Mnohí si myslia, že poistením nehnuteľnosti majú poistené všetko. Nie je to úplne tak. Ku komplexnému poisteniu je potrebné ešte poistenie domácnosti. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel:

1. Poistenie nehnuteľnosti: 

Poistením nehnuteľnosti sa rozumie poistenie nehnuteľnosti rodinného domu, bytu, vedľajších stavieb alebo chát vo vlastníctve fyzických osôb.

V rámci poistenia nehnuteľnosti sú kryté všetky stavebné súčasti – teda základy, obvodové múry, strecha, obklady, podlahy, okná, dvere, inštalácie, vodomery, plynomery, elektromery, oplotenie a podobne.

2. Poistenie domácnosti, resp. poistenie zariadenia domácnosti: 

Poistením domácnosti sa poisťuje zariadenie nachádzajúce sa v domoch, bytoch, chatách, vedľajších budovách či v pivniciach. Inak povedané, ide o hnuteľné veci ako sú nábytok, spotrebiče, interiérové doplnky a podobne. 

Prečo je komplexné poistenie dôležité?

Uveďme si príklad: 

Mám len poistenie nehnuteľnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, napríklad zničené podlahy. Nepreplatí však škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče. 

Mám poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti ako aj nábytku, interiérových doplnkov či domácich spotrebičov.

Ak máte poistenie bytu (alebo domu) aj domácnosti, máte maximálnu ochranu svojho príbytku, teda aj nehnuteľnosti ako takej a aj zariadenia v interiéri. V prípadoch nečakanej udalosti a vzniknutých škôd na domoch či bytoch budete odškodnení bez zaťažovania rodinného rozpočtu.

Pozor na podpoistenie vášho bytu, alebo domu.

Nehnuteľnosti rokmi naberajú na cene, a preto je dôležité pravidelné prehodnocovanie súm, na ktoré ich máte poistené. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, kedy je poistné podstatne nižšie než poistná hodnota. V prípadoch škodových/poistných udalostí by to znamenalo, že vám bude vyplatené odškodné v sume, ktorá je nižšia ako aktuálna hodnota nehnuteľností či zariadení domácností. To je pre vás nevýhodné a museli by ste opravu zaplatiť z vlastného vrecka.

Preto je dôležitá tzv. indexácia poistenia, čo znamená zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Indexácia samozrejme nie je zadarmo a s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj cena poistenia. Je to však podstatnou súčasťou poistného vzťahu. Zvýšením platby sa zvýši poistné krytie, ktoré vám pomôže zachovať reálnu hodnotu odškodného v prípade vzniku škodovej udalosti.

Príklad nesprávne nastavenej ceny bytu v poistení.

V roku 2011 si mladá rodina kúpila byt v Pezinku za 140 000 EUR – na túto hodnotu si ho rodina nechala poistiť. Keby byt kupovali dnes, jeho hodnota by predstavovala sumu 180 000 EUR. Od kolaudácie až dodnes však svoje poistenie bytu nanovo neprehodnocovali. V čase, keď nikto nebol doma nastal elektrický skrat a byt bol za chvíľu v plameňoch. Hasičom sa plamene podarilo uhasiť, no následná previerka statika dospela k záveru, že byt bude nutné zbúrať. Došlo k totálnej škode a na rade je poistné plnenie. 

Poistná suma140 000 €
Poistná hodnota
– nová cena
180 000 €
Výška škody180 000 €
Poistné plnenie140 000 €

Po prepočítaní nákladov na kúpu nového bytu v pôvodných parametroch rodina pokryje z poistného plnenia len časť z celkových nákladov na kúpu nového bytu, keďže cena stavebných materiálov a služieb sa rokmi zvýšila.

Podpoisteniu sa vyhnete vďaka indexácii a správne zadaným metrom štvorcovým nehnuteľnosti. Stačí, ak v rámci zmluvy súhlasíte s indexáciou.

Aké riziká sú najčastejšie zahrnuté v poisteniach nehnuteľností a domácností ?

Pri dojednávaní poistenia sa informujte aj o rizikách, ktoré sú v poistení zahrnuté. Zvyčajne sú to požiar, povodeň, záplava, víchrica, voda z vodovodných zariadení, krádež, lom skla, zodpovednosť a iné riziká.

Sú možné dopoistenia krytí, z ktorých vznikajú najčastejšie škody ako prepätia, skraty v elektromotoroch, spodné vody, atmosférické zrážky, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, vandalizmus a iné, prostredníctvom balíkov pripoistení.

V poisteniach domácností môže byť okrem hnuteľných vecí aj poistenie zodpovednosti príslušníkov domácností a zodpovednosti z držby psa s územnou platnosťou v Európe. V skratke to znamená, že ak napríklad vaše deti spôsobia škodu susedom alebo v obchode, tak škoda môže byť uhradená z poistenia. Vzhľadom na aktuálne hrozby tiež odporúčame poistiť si aj kybernetické riziká, ktoré ochránia členov domácnosti v prípade útokov v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena či rizika nákupu cez internet a získate aj non-stop IT a právnu asistenciu. 

Leto praje úrazom. Poistite svoje dieťa a zbavíte sa nechcených problémov. | Finportal

Rizikové životné poistenie
Rizikové poistenie detí.

Podľa štatistík až polovica detí nemá žiadne rizikové poistenie, aj napriek faktu, že pribúda počet pacientov s kritickými ochoreniami, a to nie len u dospelých, ale aj u detí. Čo by ste o rizikovom životnom poistení mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu.

Každý rodič už aspoň raz zažil situáciu, kedy z diaľky počul detský plač a vedel, že je to jeho dieťa. V tom momente už len treba dúfať, že sa nestalo nič vážne a že dieťa vyviazne len s odreninou či modrinou.

Čo by ste o rizikovom životnom poistení detí mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu?

Podmienky uzavretia zmluvy

Rizikové životné poistenie je možné založiť dieťaťu od jeho narodenia, štandardne od 6 týždňov. Ak má rodič viac ako jedno dieťa, na jednu zmluvu je možné poistiť aj viac osôb. To v konečnom dôsledku prináša výhody vo forme zľavy z poistného. Celková cena rizikového životného poistenia pre deti závisí od viacerých faktorov, akými sú počet osôb na jednej zmluve a od krytia, ktoré je samozrejme voliteľné.

Čo by ste o rizikovom životnom poistení detí mali vedieť ešte predtým, ako uzavriete zmluvu?

Podmienky uzavretia zmluvy rizikového poistenia.

Rizikové životné poistenie je možné založiť dieťaťu od jeho narodenia, štandardne od 6 týždňov. Ak má rodič viac ako jedno dieťa, na jednu zmluvu je možné poistiť aj viac osôb. To v konečnom dôsledku prináša výhody vo forme zľavy z poistného. Celková cena rizikového životného poistenia pre deti závisí od viacerých faktorov, akými sú počet osôb na jednej zmluve a od krytia, ktoré je samozrejme voliteľné.

Poistné krytie na zmluve rizikového životného poistenia

Čo všetko by rizikové životné poistenie malo kryť? Odporúčame myslieť najmä na krytie trvalých následkov úrazu, závažných ochorení, dennej dávky za liečenie úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, prípadne ošetrovné. Je dôležité upozorniť, že v prípade opakujúcich sa poistných udalostí v krátkom čase, napríklad opätovná zlomenina a podobne, môže poisťovňa pristúpiť k úprave zmluvy, napríklad formou odpoistenia rizika. Na zmluve je možné tiež poistiť riziko aj pre prípad ušlého príjmu. Ak dieťa ochorie alebo utrpí úraz a rodič s ním musí zostať na OČR dlhšie ako 11 dní. Tento druh poistenia sa však na trhu vyskytuje sporadicky.

Source: Leto praje úrazom. Chráňte svoje dieťa a poistite ho. | Finportal

Čaká vás kúpa auta a neviete sa rozhodnúť aké financovanie je pre Vás najvhodnejšie?

Premýšľate aké financovanie pri kúpe auta využiť? Spotrebný úver alebo lízing? Pozrite si prehľad plusov a mínusov oboch spôsobov, ktoré vám pomôžu ľahšie sa rozhodnúť.

FINANCOVANIE BEZÚČELOVÝM SPOTREBNÝM ÚVEROM

Napriek tomu, že nepatrí medzi najlacnejšiu formu financovania kúpy auta, má niekoľko výhod, ktoré môžu byť pri rozhodovaní kľúčové. Medzi tie najdôležitejšie patrí okamžité osobné vlastníctvo akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré si môžete za peniaze z úveru kúpiť, a to bez ohľadu na jeho vek, počet najazdených kilometrov alebo miesto obstarania. Výhodou je zároveň aj to, že v prípade spotrebného úveru nemá žiadateľ povinnosť použitia vlastných zdrojov. Na druhej strane však z tohto dôvodu a z dôvodu stropov, ktoré majú jednotlivé banky pre spotrebné úvery zavedené, býva poskytnutá suma nižšia ako v prípade finančného leasingu. Uzatvorenie havarijného poistenia nie je v tomto prípade financovania podmienkou, čo je hlavne v prípade ak ide o staršie motorové vozidlo nie vždy efektívne. V prípade nehody sa môže stať, že auto zostane nepojazdné, no úver budete musieť platiť aj naďalej. Z pohľadu doby splatnosti je možné dobu bankového spotrebného úveru skrátiť na obdobie 12 mesiacov, resp. predĺžiť až na dobu 8 rokov. Síce, dlhšia doba splatnosti môže zvýšiť preplatenosť financovania, avšak na druhej strane to umožňuje zníženie vašej mesačnej splátky a tým zároveň zvyšuje dostupnosť vyššej sumy úveru.

FINANČNÝ LÍZING

Z pohľadu preverovania príjmov klienta je finančný lízing oproti bankovému spotrebnému úveru dostupnejší. Je to najmä z dôvodu, že lízingové spoločnosti sú v posudzovaní klienta oproti bankám benevolentnejšie, keďže v tomto prípade financovania je nutné mať k dispozícii aj vlastné zdroje a pri uzatvorení lízingu uhradiť tzv. akontáciu, ktorá spolu s predmetom financovania zároveň slúži aj ako zabezpečenie lízingu. Akontácia tvorí približne 20 – 40% ceny vozidla. Výhodou je, že v prípade finančného lízingu tak máte šancu zadovážiť si aj drahšie motorové vozidlo, keďže maximálna poskytnutá suma môže byť vyššia ako v prípade spotrebného úveru. V tomto prípade financovania je však uzatvorenie havarijného poistenia nevyhnutné. Obdobie splatnosti finančného lízingu je oproti spotrebnému úveru menej variabilné, pohybuje sa v intervale od 29 do 84 mesiacov, dokonca v niektorých prípadoch len 60 mesiacov.

OPERATÍVNY LÍZING

V zahraničí je operatívny lízing obľúbenou formou financovania auta. Na Slovensku bol donedávna záležitosťou skôr nadnárodných spoločností. Časom sa situácia mení a jeho popularita rastie aj u nás. Netýka sa to len veľkých spoločností, ale aj menších spoločností či živnostníkov. Vyhodou operatívneho lízingu je, že klient pri preberaní vozidla nepotrebuje vstupnú hotovosť. Okrem toho má v cene prenájmu auta zahrnuté všetky poplatky a dane. Či už ide o havarijné poistenie, diaľničnú známku a tiež kompletný servis. Po uplynutí zmluvného vzťahu si môže auto buď odkúpiť alebo vymeniť za nové.  Dovtedy auto patrí lizingovej spoločnosti, od ktorej si auto prenajíma.

Iné formy:

Financovanie auta ako súčasť hypotéky

V prípade hypotéky je možné navýšiť si jej výšku o čiastku potrebnú na kúpu auta. Výhodou môže byť, že auto splácate spolu s bytom v jednej splátke. Na druhej strane svoju úverovú zadĺženosť predlžujete až na 30 rokov, čo je pri splácaní automobilu skutočne dlhá doba, oproti napríklad lízingu, ktorý budete mať vyplatený po 4 rokoch.

Financovanie na tretinky alebo štvrtinky
Financovanie, pri ktorom máte sumu za auto rozdelené na tretiny alebo štvrtiny. Niektoré spoločnosti tiež v rámci tohto produktu ponúkajú nulovú akontáciu či odloženie prvej splátky.

Financovanie automobilu závisí od vašej aktuálnej situácie. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá z možností financovania je výhodnejšia. Pri rozhodovaní sa zvážte viacero ponúk, porovnajte si úrokové sadzby a tiež celkové preplatenie.

 
 

Source: Čaká vás kúpa auta a neviete sa rozhodnúť, aký spôsob financovania je najvhodnejší? | Finportal

Investičné zlato. Na čo si dať pozor ?

Je tvrdenie, že investícia do zlata je iba pre bohatých správne ? Môže byť kúpa zlata vhodná investičná alternatíva aj pre bežných ľudí?

Source: Investičné zlato. Na čo si dať pozor ? | Finportal

Riaditeľka Divízie životného poistenia a investícií spoločnosti Finportal, Katarína Faktorová sa porozprávala s predsedom predstavenstva EPO INVEST a. s. Martinom Zolákom o zlate.

Čo si myslíš o tvrdení, že investícia do zlata je iba pre bohatých? Môže byť kúpa zlata vhodná alternatíva uchovávateľa hodnoty aj pre bežných ľudí?

Zlato dnes môže vlastniť v podstate každý. Pokiaľ niekomu rodinný rozpočet nedovoľuje nakúpiť si zlato jednorázovo, má možnosť využiť služby spoločností, ktoré ponúkajú produkty dlhodobého pravidelného sporenia. Klientovi stačí mesačne posielať aj menšie čiastky, ktoré neohrozia mesačný rodinný rozpočet, za ktoré sa investičné zlato nakupuje postupne. Ďalšou alternatívou sú aj ETF fondy naviazané na cenu zlata.

Ide naozaj o serióznu možnosť ako ochrániť peniaze pred infláciou?  

Zlato je veľmi konzervatívna a seriózna investícia. Ide o komoditu, ktorá v dlhodobom horizonte vždy reaguje na rast cien a chráni tak vlastníka pred vplyvom inflácie.

Existujú ľudia pre ktorých investovanie do zlata nie je vhodná alternatíva?  

Zlato plní výborne svoju funkciu pri investičnom horizonte minimálne 15 rokov a viac. Pre krátkodobé špekulácie je vzhľadom k vysokej volatilite pre bežného retailového klienta nevhodné.

Ak chcem nakúpiť zlato, akú veľkú časť majetku by malo tvoriť?

Na otázku percentuálneho pomeru neexistuje univerzálna odpoveď. Záleží na celkovom rozložení investičného portfólia klienta. Iná situácia bude pre klienta, ktorý vlastní široké spektrum investícií a odlišné odporúčanie dáme klientovi s minimálnymi finančnými rezervami. Všeobecne môžeme konštatovať, že v dobách svetovej ekonomickej stability by mal investor držať aspoň 10% majetku v drahých kovoch. V turbulentných dobách, aké prežívame dnes, sa odporúčania výšky podielu zvyšujú podľa profilu klienta.

Aký je rozdiel v nákupe zlata vo forme mincí, zliatok, ETF fondov či cenných papierov naviazaných na zlato?

Voľba podoby investičného zlata záleží výlučne na klientovi. Niektorí ľudia  preferujú zliatky a iní dávajú prednosť minciam. Dôležité je zvoliť si  seriózneho dodávateľa. Ceny pri nákupe sú výhodnejšie, ak nakupujete väčšiu gramáž . Obstaranie 100g zliatku bude v prepočte na gram vždy výhodnejšie ako nákup dvadsiatich 5g zliatkov. Cenné papiere naviazané na zlato inak nazývané  “papierové zlato“ sú alternatívou pre klienta, ktorý chce špekulovať  na kratšiu dobu alebo nechce riešiť skladovanie fyzického zlata. Nevýhodou tohto typu investície je strata niektorých vlastností, ktoré má práve len fyzické zlato: anonymita, absencia rizika protistrany a ochrana proti veľkým ekonomickým otrasom. Len vlastníctvo fyzického zlata bezpečne chráni proti vonkajším neočakávaným zásahom zo strany vlád a centrálnych bank.

Na čo si mám dať pri kúpe investičného zlata pozor? 

Pri nákupe zlata odporúčame obrátiť sa na spoločnosti s históriou, ktoré sa špecializujú len na zlato, prípadne drahé kovy. Dôležitý je producent zlata. Značka producenta je vyrazená na zliatku. Odporúčame zliatky a mince priamo od renomovanej mincovne alebo rafinérie.

Ako zistím, či ponuka, ktorú som dostala je výhodná

Každá seriózna spoločnosť zverejňuje ceny na webe. Tie sa dajú ľahko porovnať. Pri výbere sporiaceho produktu je hľadanie náročnejšie, pretože nákupné ceny a poplatky bývajú rôzne kombinované. Odporúčame voliť spoločnosti s jednoduchým produktom. Za zložitými pravidlami sa často môžu skrývať nečestné praktiky. Najmä poplatky účtované za skladovanie, môžu klienta pripraviť pri dlhodobom sporení o veľkú sumu. Sporenie bez poplatkov za skladovanie zlata je určite najlepšou voľbou.

Ak chcem zlato následne predať, na akých miestach tak môžem urobiť?

Odporúčame si už pri nákupe vybrať spoločnosť, ktorá v zmluve garantuje, že zlato od klienta odkúpi bez poplatkov. Ideálne s presne stanoveným vzťahom výkupnej ceny oproti trhovej cene LBMA. Odkup za cenu nižšiu než je hodnota LBMA nie je pre klienta veľmi výhodný.

Je vlastník zlata skutočne anonymný?

Pri oficiálnom nákupe zlata o tom samozrejme existuje doklad. Neexistuje ale povinnosť viesť evidenciu o jeho vlastníctve, ako je to napríklad pri cennom papieri alebo nehnuteľnosti. Ihneď po uskutočnení nákupu už nie je možné nikomu preukázať, že zlato naďalej vlastní. Toto samozrejme platí len pri vlastníctve fyzického zlata, ktoré si klient prevzal.

Čo hovoríš na prirovnávaní kryptomien k zlatu?

Zlato a kryptomena majú reálne veľmi málo spoločného. Jediný fakt, ktorý  spája kryptomenu so zlatom je ten, že v časoch ekonomických turbulencií a neistoty investori hľadajú možnosti kam investovať bez rizika, že ich peniaze budú znehodnotené. Tým sa ale podobnosť končí.

Odlišností je oveľa viac: 

Skúsenosť ľudstva so zlatom je staršia ako 6 000 rokov. Oproti tomu prvá kryptomena má len 12 ročnú históriu. Počet kryptomien na trhu sa prudko zvyšuje a tým sa stráca výhoda deklarovanej obmedzenej ťažby. Množstvo jednotiek všetkých kryptomien dokopy je neobmedzené a to bude mať v budúcnosti veľký vplyv na ich cenu.

Množstvo fyzického zlata je limitované potenciálom zemskej kôry. Podľa expertov je zhruba 75% zásob vyťažených a za dvadsať rokov bude ťažba na zemi vzhľadom k vysokým nákladom už len minimálna.

Zlato sa používa nielen ako investícia, ale aj v šperkárstve a priemysle. Rezervy vo forme investičného zlata držia centrálne banky. Kryptomeny slúžia zatiaľ prevažne len ako špekulácia.

Zlato má vysokú volatilitu, ale riziko rýchlej straty hodnoty je podstatne nižšie ako u kryptomeny, práve z dôvodov uvedených v predošlom bode.

Vlastníctvo fyzického zlata je úplne anonymné. Kryptomeny sú a budú vystavené reguláciám a kontrolám zo strany vlád a centrálnych bánk, pretože predstavujú potenciálnu konkurenciu pre oficiálnu menu.

Zlato je komodita, ktorú klient reálne vlastní, nemá žiadne riziko protistrany.  Kyberpriestor, kde sa nachádzajú kryptomeny je stále viac nebezpečnejším miestom.

Kryptomena má svoje miesto na trhu, ale je vhodná pre klienta s veľmi pozitívnym vzťahom k riziku. Veľa investorov zarobilo rekordné výnosy, no musia vedieť žiť s pocitom, že v priebehu veľmi krátkeho času môžu o svoje úspory prísť.

Zlato tak veľmi prudké zhodnotenie neprináša, ale pri dlhodobom horizonte, od 15 rokov viac, si stabilne zachováva medziročný rast okolo 10% a to väčšinou bez výrazných poklesov. Investícia do zlata alebo sporenie vo forme zlata, sú ideálne pro konzervatívneho klienta s dlhodobým cieľom, ako je napríklad budovanie rezervy na dôchodok alebo zabezpečenie detí.

Ste cudzinec a zostávate na Slovensku dlhšie? Nezabudnite sa poistiť.

 

Source: Ste cudzinec a zostávate na Slovensku dlhšie? Nezabudnite sa poistiť. | Finportal

Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 70 tisíc cudzincov. Najpočetnejšou skupinou pracujúcich sú ľudia pochádzajúci z Ukrajiny. Pokiaľ takýto pracovníci na Slovensku nesplnia zákonom stanovené podmienky, ktoré im umožňujú využívať zdravotnú starostlivosť v rámci verejného zdravotného poistenia, musia siahnuť po niektorej z ponúk komerčných poisťovní. O tom, aké podmienky musia cudzinci na Slovensku splniť sme sa rozprávali s odborníčkou na zdravotné poistenie cudzincov, Janou Válkovou z FinLOG. 

Na začiatok si upresnime, aké sú základné rozdiely medzi verejným a komerčným zdravotným poistením pre cudzincov?

JV: „Verejné zdravotné poistenie je určené pre občanov Slovenska, cudzincov s trvalým pobytom, cudzincov s prechodným pobytom, ak tu sú zamestnaní, alebo podnikajú, za presne vymedzených podmienok, (na základe pracovnej zmluvy a v prípade, ak jeho plat dosahuje výšku minimálnej mzdy) a maloleté deti, ak majú udelený prechodný pobyt a ešte pre študentov so štipendiom Ministerstva školstva SR. Oproti tomu, komerčné poistenie pre cudzincov je určené pre všetkých ostatných, ktorí nemajú nárok byť účastní na verejnom systéme zdravotného poistenia. Práve určenie vhodnej formy poistenia je jedna z najdôležitejších otázok, vyžadujúca si skúseného odborníka, ktorý dokáže správne určiť to, čo je pre klienta najvhodnejšie.” 

 Je poistenie pre cudzincov povinné?

JV: „Áno, pre veľkú časť klientov je takéto poistenie povinné v zmysle § 32 ods. 9 Zákona č. 404/2011 Z.z. o Pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Nami poskytované poistenie spĺňa požadované podmienky  na to, aby k nemu mohlo byť vydané potvrdenie alebo zmluva pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR. Toto potvrdenie je potrebné pre proces konania o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, respektíve pre príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, pri podávaní žiadosti o udelenie vstupných víz ako doklad o zabezpečení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky.”

Čo všetko zdravotné poistenie cudzincov zahŕňa?

JV: „V rámci zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená zdravotná starostlivosť v podobnom rozsahu, ako poskytuje verejná zdravotná poisťovňa s výnimkou toho, čo je vylúčené, podľa toho, aký balík krytia si poistenec sám vyberie a to až do výšky 60.000,- €. Štandardne je krytie iba za zmenu zdravotného stavu, ktoré vznikla po uzatvorení zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Pri ošetrení u zubára platí pravidlo, že je krytá iba neodkladná zdravotná starostlivosť.

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami v podmienkach poskytovania tohto druhu poistenia? 

 JV: „Na slovenskom trhu poskytujú zdravotné poistenie pre cudzincov dve komerčné poisťovne: Uniona a Axa . Všetky majú rovnakú cieľovú skupinu, rovnakú územnú platnosť, veľmi podobný rozsah krytia a poistnú sumu – 60.000,- , veľmi podobnú výšku poistného za neodkladnú zdravotnú starostlivosť a veľmi podobný spôsob uzatvorenia zmluvy.”

Je medzi nimi nejaká výraznejšia odlišnosť

JV: „Poisťovňa Union sa odlišuje tým, že so súhlasom poisťovne je možné kryť poistencovi aj náklady v prípade zmeny zdravotného stavu v súvislosti s diagnózami, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Tak isto má v rámci Slovenska zazmluvnený pomerne veľký počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vyše 400 ambulantných lekárov, polikliniky a nemocnice.To v praxi znamená, že v prípade súhlasu zo strany lekára je možná priama platba z poisťovne lekárovi a teda klient nemusí dodatočne žiadať o refundáciu platby.”

Čo všetko je potrebné mať predtým, ako uzavriem poistenie k dispozícii a v poriadku? 

JV: „Na uzatvorenie zmluvy je nutný doklad poistenej osoby a to je povolenie k pobytu. Ak jej ešte nebolo vydané, postačí aj cestovný pas. V prípade, že zmluvu uzatvára a platí iná fyzická alebo právnická osoba, tak aj jej doklady, občiansky preukaz, povolenie na pobyt, výpis z obchodného registra a doklad štatutára. Navyše pri vyššom balíku je potrebné vyplniť aj dotazník, ktorý nám poskytuje obraz o zdravotnom stave žiadateľa o poistenie.” 

Existujú aj nejaké výnimky?

JV: „Je tu istá časť klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú viazaní žiadnym zákonom, či nariadením a napriek tomu si toto poisteni uzatvárajú. Sú to napr. diplomati, vyslaní pracovníci, občania EU. Keďže sa na našom území zdržiavajú dlhodobo, považujú za potrebné mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v rozsahu väčšom, než je iba cestovné  poistenie.”

Finportal ako prvý na trhu spustili pre svojich partnerov v rámci Najpoistenie.sk online porovnanie zdravotného poistenia cudzincov, kde je možné vypočítat a uzatvoriť tento druh poistenia online priamo s platbou a potvrdením pre cuzdineckú políciu.

 Zahraniční zamestnanci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorá sa môže ocitnúť na Slovensku bez poistenia. Aj preto odborníci apelujú na dôležitosť uzatvorenia zdravotného poistenia pre cudzincov. Vždy je lepšie poistiť sa vopred, ako dúfať, že poistenie nikdy nebudete potrebovať.

Autor:  Ing. Jana Válková, FinLog

Úrokové sadzby v bankách sa zvyšujú. Kedy sa oplatí požiadať o zmenu fixácie na hypotéke?

Rast úrokových sadzieb

Hypotéka nám trochu zdražie… Tri banky už ohlásili zvyšovanie úrokových sadzieb. K ČSOB, ktorá tak už urobila od pondelka, a VÚB, ktorá k zvýšeniu pristúpi od 7.3. sa včera pridala aj Slovenská sporiteľňa, ktorá zvýšila úrokovú sadzbu pre 10 ročný Fix. Kedy sa oplatí požiadať o zmenu fixácie na hypotéke a čo to bude obnášať? 

Je možné zmeniť fixáciu úrokovej sadby aj mimo výročia, alebo si musí klient so zmenou počkať ? Toto bude v aktuálnej situácii častá otázka klienta. Fixáciu je možné zmeniť aj pred jej uplynutím, banky ale tieto žiadosti posudzujú vždy individuálne. Klient musí požiadať o zmenu fixácie na pobočke banky a mal by dať návrh, akú má konkrétnu predstavu. Banka následne rozhodne o schválení, respektíve neschválení zmeny zmluvných podmienok a tiež o podmienkach novej fixácie. Banky posudzujú klienta a jeho žiadosť aj na základe toho, aké ďalšie produkty využíva v danej banke, akú má momentálne bonitu a hlavne akú má platobnú disciplínu.

 Kedy sa oplatí žiadať o zmenu fixácie?

Je to individuálne. Klient musí určite rátať s poplatkom za zmenu zmluvných podmienok. Tento poplatok sa v závislosti od banky pohybuje v rozmedzí 150 – 300 Euro. Otázne je tiež, aké sadzby budú banky pri dlhších fixáciách na žiadosť klienta ponúkať. Vychádzame pri tom z predpokladu, že klienti budú chcieť zmeniť fixáciu jej predĺžením, nie skrátením. Väčšie šance s predlžením fixácie budú mať klienti v bankách, ktoré im poskytnú fixáciu na obdobie viac ako 5 rokov. Preto je pri návrhu dobré, aby klient požiadal o fixáciu na obdobie, ktoré banka štandardne klientom ponúka.

 Príklad z praxe: Klientova hypotéka má dobrú úrokovú sadzbu napr. 0,5 % zafixovanú ešte na 3 – 4 roky. Ako postupovať? 

 Úrokovú sadzbu 0,5 % s fixáciou na 5 rokov doteraz poskytovali na slovenskom trhu len dve banky. Jedna z nich neponúka možnosti fixácie na dlhšiu dobu, čo znamená, že v tomto prípade odporúčame iba pokračovanie v splácaní úveru s aktuálnou úrokovou sadzbou. Druhá banka, ktorá takéto sadzby tiež poskytovala, síce ponúka dlhšiu fixáciu, avšak zmenu fixácie klientom neumožňuje. Preto v tomto prípade taktiež prichádza do úvahy iba ponechanie úveru bez zmeny. V prípade ostatných bánk, ktoré vyššie uvedenú úrokovú sadzbu neponúkali, odporúčame refinancovanie úveru do inej banky. V takomto prípade sa vaša hypotéka pri dlhšej fixácii s úrokovou sadzbou vyššou ako 1%. Ako akceptovateľná sa nám pritom javí úroková sadzba max. do 1,50%. V prípadoch, kedy by bola úroková sadzba vyššia, dokonca by sa priblížila k 2%, odporúčame  zostať v pôvodnom úverovom vzťahu. Vychádzajme totiž z predpokladu, že na začiatku úverového vzťahu má klient najvyššiu istinu, ktorá sa úročí podľa podmienok, za akých mu banka poskytla hypotekárny úver. Z toho usudzujeme, že je ideálne zostať v banke s nižším úrokom ešte 3 – 4 roky. Tiež by sme mali brať ohľad na to, že 3 – 4 roky je doba, kedy sa ekonomická situácia zastabilizuje a inflácia vzniknutá v týchto rokoch sa prejaví nielen na výdavkoch, ale aj príjmoch domácnosti.

Na to, či sa v aktuálnom období oplatí žiadať o zmenu fixácie pred jej uplynutím, neexistuje jednoznačná odpoveď. Je to individuálne. V prípade, ak klient premýšľa nad zmenou fixácie, odporúčame, aby sa o tejto zmene poradil so svojim finančným sprostredkovateľom.

| Finportal : Banky zvyšujú úrokové sadzby

Stali ste sa súčasťou dopravnej nehody? V akých prípadoch máte nárok na náhradné vozidlo?

Stali ste sa súčasťou dopravnej nehody? V akých prípadoch máte nárok na náhradné vozidlo?

Každý deň dôjde na našich cestách k viacerým dopravným nehodám. Dôvody sú rôzne, či už sa jedná o nepozornosť alebo iné porušenie dopravných predpisov. Nie vždy sa dá takáto situácia riešiť vzájomnou dohodou, na konci ktorej účastníci bezpečne dorazia do pôvodného cieľa. V prípade, ak nastane situácia, kedy vozidlá jedného či viacerých účastníkov dopravnej nehody budú nepojazdné, okrem nákladov na opravu vozidla (majetkovej škody) vzniknú poškodenému aj ďalšie náklady ako napríklad ušlý zisk (pri nemožnosti používať počas doby opravy vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti).

V tomto prípade môže účastníkom vzniknúť nárok na náhradné vozidlo,

 • poškodené vozidlo sa opravuje v servise, alebo aj svojpomocne
 • poisťovňa rieši poškodenie ako totálnu škodu

Náhradné vozidlo je považované za formu kompenzácie za škodu spôsobenú na vozidle poškodeného účastníka dopravnej nehody. Takéto náklady vynaložené na vypožičanie motorového vozidla sa nazývajú – skutočná škoda. Ide o majetkovú ujmu, ktorá odzrkadľuje majetkové hodnoty, ktoré bolo nutné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu. Náklady za náhradné vozidlo sú hradené z PZP a poškodený si ich môže uplatňovať v poisťovni PZP účastníka, ktorý nehodu zavinil.

Aby vám poisťovňa uhradila náklady za požičané náhradné vozidlo, svoj nárok naň budete musieť poisťovni preukázať

V praxi to znamená nutnosť preukázať, že vozidlo skutočne potrebujete a nemáte k dispozícii iné vlastné vozidlo, pričom sa nachádzate v situácii, kedy vám vzniká nárok aj na úhradu nákladov za náhradné vozidlo. Náhrada takejto škody sa v poisťovni vzťahuje len na nevyhnutnú dobu, ako je pokračovanie do miesta cieľa cesty alebo návrat do miesta bydliska. Limity maximálnej ceny za deň požičania náhradného vozidla si poisťovne nastavujú interne.

Čím viac dokladov pre preukázanie nároku a čím presnejšie doklady máte k dispozícii, tým je vyplatenie nárokov na náhradné vozidlo poisťovňou rýchlejšie a jednoduchšie.

Čo budete na preukázanie nároku potrebovať?

 1. Žiadosť o náhradu škody  za prenájom motorového vozidla s uvedením mena, priezviska, adresy / názov spoločnosti, sídlo, IČO, číslo poistnej udalosti a čísla účtu poškodeného – nárok poisťovňa neprepláca automaticky, je treba si o jeho poskytnutie požiadať = uplatniť nárok,
 2. čestné prehlásenie, že situácia nemohla byť riešená iným spôsobom, a je nutné vynaložiť náklady na prenájom náhradného vozidla.
  – pri podnikateľovi je to používanie vozidla na výkon podnikateľskej činnosti a neexistencia iného motorového vozidla, ktoré by mohol na svoju činnosť využívať

– pri súkromnej osobe je to osobné odôvodnenie napr. denným výkonom práce mimo miesta bydliska a starostlivosť o deti.
Ideálne je čo najpresnejšie vyšpecifikovať dôvody potreby prenajatia náhradného vozidla. Poisťovne ku každému prípadu pristupujú individuálne. Napr. poisťovňa posudzuje odôvodnenie poškodeného aj tak, že si na jeho vlastnom vozidle overí stav tachometra a porovná ho s odôvodnením poškodeného v žiadosti.

 1. Vyjadrenie – čestné prehlásenie, že v čase prenájmu náhradného vozidla poškodený nevlastní iné vozidlo, alebo nie je prevádzkovateľom iného vozidla a teda náhradné vozidlo skutočne potrebuje,
 2. zákazkový list od opravy poškodeného motorového  vozidla– odkedy dokedy bolo vozidlo nepojazdné,
 3. faktúru za opravu poškodeného/vlastného vozidla
 4. zmluvu o prenájme náhradného motorového vozidla so špecifikáciou prenajatého vozidla –  t.j. preukázať, že bolo požičané ako náhradné vozidlo rovnakej alebo nižšej kategórie,
 5. osvedčenie o evidencii prenajatého motorového vozidla
 6. preberací protokol a protokol o vrátení prenajatého vozidla s uvedením stavu najazdených kilometrov,
 7. doklad o zaplatení za prenájom náhradného vozidla + faktúru.

Totálna alebo parciálna škoda 

Podľa rozhodnutia poisťovne rozlišujeme parciálnu škodu a totálnu škodu na vozidle. Od toho sa líši aj rozsah nároku na náhradné vozidlo:

 • Parciálna škoda

V tomto prípade to znamená, že motorové vozidlo je možné opraviť a poškodený účastník si môže nárokovať náhradné vozidlo.

 • Totálna škoda

Ak je oprava motorového vozidla ekonomicky nerentabilná, t.j. náklady na opravu prevyšujú cca 80-85% všeobecnej hodnoty vozidla ku dňu vzniku škodovej udalosti, pôjde o totálnu škodu. Poisťovňa preto nehradí náklady na opravu vozidla, ale vypočíta skutočnú škodu. V tomto prípade nárok na náhradné vozidlo poškodenému účastníkovi zaniká.

Ako vypočítať, na aké náhradné vozidlo máte nárok?

Poisťovňa počíta náklady na náhradu škody tak, že od nákladov z faktúry za náhradné vozidlo odpočíta bežné náklady prevádzky vlastného motorového vozidla poškodeného.

Veríme, že sme vám pomohli urobiť si prehľad v tom, kedy a za akých okolností majú účastníci nehody nárok na náhradné vozidlo. V prípade, ak by ste v tejto situácii potrebovali poradiť, neváhajte kontaktovať našich kolegov.

Buďte na cestách opatrní.:)

 
 

Source: Stali ste sa súčasťou dopravnej nehody? V akých prípadoch máte nárok na náhradné vozidlo? | Finportal

Prihláste sa k odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a získajte najnovšie správy a aktualizácie z našej stránky.

Prihláste sa k odberu noviniek

Úspešne ste sa prihlásili k odberu noviniek.